Przynależność do Systemu Ochrony

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie przynależy do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB:

Spółdzielczy System Ochrony SGB
z siedzibą w Poznaniu
61-831 Poznań, pl. Wiosny Ludów 2
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000600238, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.