Strefa logowania

Chroń swoje hasła!

  • Nie udostępniaj nikomu swoich haseł,
  • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł,
  • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu,
  • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony,
  • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe,

Instrukcje oraz więcej informacji na temat
bankowości elektronicznej.