Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

 • Paweł Bartkowiak
 • Renata Bober
 • Magdalena Burdajewicz
 • Paweł Chełminiak
 • Karolina Czajkowska
 • Ewa Filipiak
 • Mirosława Januzik
 • Natalia Kielan
 • Joanna Lulczyńska
 • Małgorzata Majewska
 • Gabriela Miedziarek
 • Angelika Norek
 • Anna Nowak
 • Przemysław Nowak
 • Wanda Nowak
 • Tomasz Pawłowski
 • Ewa Pietrzak
 • Agata Rachwalak
 • Barbara Toma