Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

 • Paweł Bartkowiak
 • Renata Bober
 • Angelika Brandyk-Badyna
 • Magdalena Burdajewicz
 • Paweł Chełminiak
 • Karolina Czajkowska
 • Ewa Filipiak
 • Marta Gościniak
 • Mirosława Januzik
 • Natalia Kielan
 • Joanna Lulczyńska
 • Małgorzata Majewska
 • Gabriela Miedziarek
 • Katarzyna Owczarczak
 • Ewa Pietrzak
 • Beata Pluta
 • Agata Rachwalak
 • Barbara Toma