Dane Banku

Dane rejestrowe Banku:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie 
z siedzibą w Mosinie 
62-050 Mosina, ul. Dworcowa 9 

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063779, 

REGON: 000505912, 
NIP: 777-00-06-456

Obszar działania Banku:

  1. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Obszarem działalności Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie jest teren województwa wielkopolskiego.

Bank zrzeszający:

SGB-Bank Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Poznaniu
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23a

zarejestrowany pod KRS 0000058205 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu, tworząc Spółdzielczą Grupę Bankową.

SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP