100-lecie

W piękne, wiosenne czwartkowe popołudnie 19 kwietnia 2007 roku do Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury przybyło mnóstwo znamienitych gości, pracowników, działaczy i członków, aby uczcić dostojny Jubileusz 100-lecia Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie.

Gdy uczestnicy uroczystości zgromadzili się w Sali Reprezentacyjnej, powitali ich Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Gust oraz Prezes Zarządu Banku Przemysław Pilarski. Obchody uświetnili swoją obecnością między innymi poseł na Sejm RP, przedstawiciele instytucji centralnych, wojewódzkich i powiatowych, takich jak Krajowa Rada Spółdzielczości, Narodowy Bank Polski, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Starostwo Powiatowe, a także przedstawiciele Zarządu Banku Zrzeszającego – Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu z Prezesem Zarządu Pawłem Pawłowskim na czele. Obecni też byli Burmistrzowie i Przewodniczący Rad Miast i Gmin z terenu, na którym Bank posiada swoje placówki, a przede wszystkim przedstawiciele członków Banku oraz obecni i pełniący w przeszłości swoje funkcje członkowie Rad Nadzorczych i Zarządów Banku.

Po powitaniu gości Prezes Zarządu GBS w Mosinie wygłosił referat na temat historii Banku i jego perspektyw.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie powstał 5 kwietnia 1907 roku z inicjatywy księdza Erazma Kałkowskiego, nosząc wówczas nazwę Banku Ludowego – spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie. Do obecnych czasów Bank trzykrotnie zmieniał nazwę poczynając od "Gminna Kasa Spółdzielcza w Mosinie" przez "Bank Spółdzielczy w Mosinie", po nazwę obecną. W bogatej historii Banku wskazano na najważniejsze okresy i wydarzenia, które miały decydujący wpływ na pozycję i kształt dzisiejszego Banku. Obecnie w strukturze Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie działa 10 placówek, które świadczą szeroki i nowoczesny zakres usług dla lokalnej społeczności. Historia Banku oraz aktualne dokonania zostały opublikowane w specjalnie wydanej na tę okazję monografii Banku, zatytułowanej "Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie 1907 -2007, 100 LAT".

W zakończeniu swego przemówienia Prezes Zarządu GBS w Mosinie skierował podziękowania pod adresem wielu znakomitych postaci, mających olbrzymi wpływ na losy Banku, tych, którzy tworzyli i nadal budują silną pozycję Banku na lokalnym rynku. Osobne podziękowania skierowane zostały do Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu za dotychczasową współpracę i za wysiłki wkładane w umacnianie Spółdzielczej Grupy Bankowej, do Burmistrzów Gmin, na terenie których Bank posiada swoje placówki, za współpracę, a także do wszystkich obecnych i nieobecnych gości, za wkład w rozwój i funkcjonowanie GBS w Mosinie.

Niezwykle uroczysty charakter miała ceremonia wręczenia statuetek i medali zaprojektowanych i wykonanych przez miejscowego artystę Romana Czeskiego, a także wręczenia odznaczeń SGB zasłużonym dla rozwoju Banku i spółdzielczości działaczom samorządu bankowego oraz pracownikom. Uhonorowano nimi osoby, które swoją postawą, wysiłkiem, zaangażowaniem oraz wieloletnim stażem pracy w Banku lub na jego rzecz wyraźnie udowodniły, że tradycja i rozwój bankowości spółdzielczej na tym terenie pozostają nadal bardzo ważne i przysparzają wiele wymiernych korzyści dla regionu i jego mieszkańców.

Stanisław Gust – złota statuetka 1/10
Henryk Kołtoniak – złota statuetka 2/10
Stanisław Łyczyński – srebrna stauetka 3/10
Józef Stelmach – srebrna statuetka 4/10
Teodory Tomczak – srebrna statuetka 5/10
Julian Błoszyk – brązowa statuetka 6/10
Mieczysława Boratyn – brązowa statuetka 7/10
Marek Dera – brązowa statuetka 8/10
Joanna Łowicka – brązowa statuetka 9/10
Zenon Pilarski – brązowa statuetka 10/10

Genowefa Szostak – złoty medal 1/115
Izabella Gorzelańczyk – złoty medal 2/115
Krystyna Mikołajczak – złoty medal 3/115
Henryk Kołtoniak – złoty medal 4/115
Genowefa Jankowska – złoty medal 5/115
Irena Cierżyńska – srebrny medal 6/115
Halina Riske – srebrny medal 7/115
Hanna Jaworska – srebrny medal 8/115
Zofia Andrys – srebrny medal 9/115
Barbara Lulka – srebrny medal 10/115
Jolanta Szymańska – srebrny medal 11/115
Halina Ceglarek – srebrny medal 12/115
Barbara Kujawa – srebrny medal 13/115
Maria Olejniczak – srebrny medal 14/115
Ewa Śliwińska – srebrny medal 15/115

Po wręczeniu wszystkim zasłużonym jubileuszowych wyróżnień przyszedł czas na wystąpienia oficjalne gości, w tym posła na Sejm Arkadego Fiedlera, Dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu Waldemara Szostaka, Zastępcy Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie Zbigniewa Kaczmarczyka, Prezesa Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu Pawła Pawłowskiego, którzy nie omieszkali skorzystać z tej okazji i gratulowali Radzie Nadzorczej, Zarządowi Banku i wszystkim pracownikom GBS w Mosinie wspaniałego Jubileuszu oraz życzyli kolejnych stu lat działalności Banku.

W części artystycznej Jubileuszu wystąpiła znana i lubiana piosenkarka Irena Jarocka, która niezwykle pięknie brzmiącym głosem wyśpiewała swoje słynne przeboje oraz zaprezentowała nowe piosenki. Tym samym, swoim hitem "Kawiarenki" poderwała gości do wspólnego śpiewania. Koncert ten spotkał się z niezwykle gorącym przyjęciem. Na pożegnanie tego jakże uroczystego dnia wszyscy uczestnicy gali spróbowali olbrzymiego, urodzinowego tortu, słuchając jednocześnie bardzo nastrojowej muzyki wykonywanej na fletni Pana. Tort okazał się bardzo smacznym deserem na tę wyjątkową okoliczność.

Wiodącym mottem podczas całej uroczystości była następująca sentencja: "Bona opinio hominum tutior pecunia est", czyli "Dobra opinia u ludzi znaczy więcej niż pieniądze". Ponadczasowość tej maksymy podkreślano kilkakrotnie podczas Jubileuszu, a utrzymywanie dobrych relacji pomiędzy klientami a Bankiem jest bardzo ważnym zadaniem na dalsze lata dla Rady Nadzorczej, Zarządu i wszystkich pracowników Banku.