Zmiana regulaminu funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych

Szanowny Kliencie,

Od dnia 01.12.2022 r. zmieniamy „Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych”.

Zmieniony Regulamin wchodzi w życie:

  1. z dniem 01.12.2022 r. – dla umów o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej dla klientów instytucjonalnych zawieranych od dnia 01.12.2022 r.,
  2. z dniem 01.01.2023 r. – dla umów o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej dla klientów instytucjonalnych zawartych do dnia 30.11.2022 r.

Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie oraz  pełna treść nowego Regulaminu znajduje się w poniższych załącznikach oraz dostępna jest w placówkach Banku.

  • Jeśli akceptujesz zmiany: nie musisz nic robić – zmiany będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.
  • Jeśli nie zgadzasz się na zmiany:
    • możesz złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian przed dniem ich wejścia w życie – w sposób określony w regulaminie – będzie to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy;
    • umowa zostanie rozwiązana z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia - w każdej chwili możesz dokonać spłaty zadłużenia i zrezygnować z karty i limitu kredytu, na zasadach określonych w umowie i regulaminie.

Pliki do pobrania