Zmiana regulaminu funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Szanowny Kliencie,

Od dnia 01.12.2022 r. zmieniamy „Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych”.

Zmieniony Regulamin wchodzi w życie:

1) z dniem 01.12.2022 r. – dla umów o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej dla klientów indywidualnych zawieranych od dnia 01.12.2022 r.,

2) z dniem 01.02.2023 r., – dla umów o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej dla klientów indywidualnych zawartych do dnia 30.11.2022 r.

Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie oraz  pełna treść nowego Regulaminu znajduje się w poniższych załącznikach oraz dostępna jest w placówkach Banku.

  • Jeśli akceptujesz zmiany: nie musisz nic robić – zmiany będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.
  • Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:
    • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli nie wypowiesz przy tym umowy, wygaśnie ona na dzień przed wejściem zmian w życie, bez naliczenia opłat;
    • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Pliki do pobrania