Zmiana regulaminów kredytów dla klientów indywidualnych

Szanowni Państwo,

od dnia 12.09.2022 zmieniamy:

  • Regulamin udzielania kredytów konsumenckich,
  • Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym.

Zmienione Regulaminy wchodzą w życie:

  • z dniem 12.09.2022 r. – dla umów kredytowych zawieranych od dnia 12.09.2022 r., 
  • z dniem 12.10.2022 r.,– dla umów kredytowych zawartych do dnia 11.09.2022 r.

Zmienione Regulaminy znajdą Państwo w załączniku. 

  • Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić – zmiany będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie. 
  • Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz odmówić przyjęcia zmian, składając Bankowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu w terminie 30 dni od doręczenia informacji o wprowadzonej zmianie regulaminu. 
  • Jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zmienionego Regulaminu, kredytobiorca nie wypowie umowy, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują kredytobiorcę i Bank od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie. 

Pliki do pobrania