Zmiana Taryfy

Szanowni Państwo,

Od dnia 01.02.2023 roku zmienia się Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych.

Czego dotyczą najważniejsze zmiany?

Zmiana dotyczy kart mobilnych, a dokładnie zmienia się opłata za korzystanie z karty. Do tej pory nie pobieraliśmy opłaty pod warunkiem wykonania 5 transakcji kartą od 01.02.2023 r. nie będziemy pobierać opłaty pod warunkiem wykonania transakcji kartą za minimum 500,00 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

stawka obowiązująca

Mastercard Mobile/Visa Mobile

1.

Obsługa karty płatniczej

miesięcznie za każdą kartę

do dnia 31.01.2023 r.

0 zł w przypadku dokonania

 co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku - 7 zł

od dnia 1.02.2023 r.        

        0 zł w przypadku dokonania

w miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę co najmniej 500,00 zł w przeciwnym wypadku - 5 zł

2.

Wypłata gotówki:

 

 

 

 

w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 3.1.

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

do dnia 31.01.2023 r.

   3% min. 5,00 zł

od dnia 1.02.2023 r.  

                          5,00 zł

 Jeśli akceptujesz zmiany w Taryfach:

  • nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

  • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia opłat;
  • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzą nasi doradcy w placówkach Banku.

 

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL 

 

Od 1 czerwca, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, w niektórych sytuacjach
będziemy weryfikować Twój PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji.

Jeśli Twój PESEL będzie zastrzeżony, niektóre czynności bankowe nie będą możliwe.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym oddziałem lub Infolinią SGB 24/7.