Zastrzeganie numeru PESEL

Każda osoba pełnoletnia, która ma numer PESEL, może go bezpłatnie zastrzec. Dzięki temu zabezpiecza się przed skutkami kradzieży tożsamości.

Od 1 czerwca 2024 r., zgodnie z obowiązkiem ustawowym, banki będą weryfikowały numer PESEL klienta (będącego konsumentem) w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji. Będzie to miało miejsce przy niektórych czynnościach bankowych, np. zawarciu umowy kredytu, otwarciu konta czy wypłacie gotówki w kasie banku w kwocie, która przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

Co daje zastrzeżony PESEL

Jeśli zastrzeżesz swój numer PESEL, nikt nie będzie mógł np.:

  • wziąć na Ciebie kredytu lub pożyczki,
  • wypłacić Twoich pieniędzy w kasie banku powyżej wspomnianego limitu (pojedynczo lub jako suma wypłat w danym dniu),
  • otworzyć konta na Twoje dane (ROR lub oszczędnościowego).

Gdzie zastrzec swój PESEL

  • w urzędzie gminy lub miasta
  • w aplikacji mObywatel
  • na stronie www.gov.pl

Zastrzeżony PESEL a czynności bankowe 

Kiedy zastrzeżesz numer PESEL, na Twoje dane nie będzie można m.in. zawrzeć umowy kredytu, otworzyć konta czy wypłacić większej gotówki. Dlatego pamiętaj, by cofnąć zastrzeżenie przed taką czynnością.

Gdzie cofnąć zastrzeżenie PESEL 

  • w urzędzie gminy lub miasta
  • w aplikacji mObywatel
  • na stronie www.gov.pl

Zastrzeżenie PESEL możesz bezpłatnie cofnąć terminowo (tylko na określony czas) lub bezterminowo. Kiedy to zrobisz, możesz ponownie zastrzec PESEL nie wcześniej niż po 30 minutach.

Podstawa prawna 

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

 

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL 

 

Od 1 czerwca, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, w niektórych sytuacjach
będziemy weryfikować Twój PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji.

Jeśli Twój PESEL będzie zastrzeżony, niektóre czynności bankowe nie będą możliwe.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym oddziałem lub Infolinią SGB 24/7.