Kredyt odnawialny w rachunku ROR

Kredyt odnawialny w rachunku ROR

Cenisz swobodę dostępu do środków bez konieczności często składania wniosku kredytowego. Wybierz kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (rachunku płatniczym), by mieć możliwość korzystania z kredytu, gdy zajdzie taka potrzeba lub w nieprzewidzianych sytuacjach.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 24,11%

 • gotówkę możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel,
 • długi okres kredytowania,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • środkami z kredytu dysponujesz tak samo, jak własnymi środkami na rachunku osobistym i korzystasz z odnawialności kredytu,
 • wykorzystujesz dokładnie taką kwotę kredytu, jakiej potrzebujesz,
 • oszczędzasz na kosztach kredytu płacąc odsetki tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu,
 • szybka decyzja kredytowa.
 • kredyt na dowolny cel udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku ROR/rachunku płatniczym,
 • waluta kredytu: PLN,
 • minimalna kwota kredytu to 500 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 6-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 255.550 zł,
 • okres kredytowania do 60 miesięcy,
 • odsetki naliczane są od wykorzystywanej kwoty kredytu, gdy nie korzystasz z kredytu nie naliczamy odsetek, a każdy wpływ na konto automatycznie powoduje powiększenie kwoty dostępnych środków o kwotę wpływu,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • możliwość udzielenia kredytu bez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym i stanowi dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i stałej marży Banku w wysokości 3,5 p.p. [1]

[1] Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej. Zmiana wysokości stopy referencyjnej NBP powoduje zmianę wysokości oprocentowania o dwukrotność liczby punktów procentowych, o które nastąpiła zmiana wysokości stopy referencyjnej NBP. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu ze względu na zmianę stopy referencyjnej NBP następuje automatycznie wraz z każdorazową zmianą stopy referencyjnej NBP i obowiązuje od dnia wejścia w życie Uchwały Rady Polityki Pieniężnej.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 10.000,00 zł. Całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy). Okres obowiązywania umowy kredytu 60 miesięcy, zmienne oprocentowanie nominalne 18,50% w stosunku rocznym (dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP wynoszącej 5,75% i stałej marży Banku w wysokości 3,5 punktów procentowych). Całkowity koszt kredytu wynosi 10.260,06 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 200,00 zł (2%), prowizja za odnowienie linii kredytowej 800,00 zł ustalona za cały okres obowiązywania umowy (2% za każdy kolejny rok), odsetki od kredytu 9.260,06 zł*, koszt usług dodatkowych 0,00 zł (w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR zł, koszt realizacji transakcji na rachunku ROR, koszt wydania debetowej karty płatniczej, koszt wznowienia debetowej karty płatniczej, koszt użytkowania debetowej karty płatniczej, koszt użytkowania aplikacji Tokena SGB), koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł.

Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 20.260,06 zł*. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 24,11%*.

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy kredytu przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat. Kalkulacja uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy kredytu, posiadanie przez Kredytobiorcę w Banku w całym okresie kredytowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (przyjęto rachunek w pakiecie „Takie Konto Mobilne”), debetowej karty płatniczej (przyjęto kartę systemu Mastercard) oraz usługi bankowości elektronicznej SGB24 z użytkowaniem aplikacji tokena mobilnego - Token SGB.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. 

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – zmiana wysokości stopy referencyjnej NBP powoduje zmianę wysokości oprocentowania o dwukrotność liczby punktów procentowych, o które nastąpiła zmiana wysokości stopy referencyjnej NBP. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu ze względu na zmianę stopy referencyjnej NBP następuje automatycznie wraz z każdorazową zmianą stopy referencyjnej NBP i obowiązuje od dnia wejścia w życie Uchwały Rady Polityki Pieniężnej.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 05.02.2024 r.

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • prowizja za odnowienie linii kredytowej: 2,00% kwoty udzielonego kredytu - naliczana od 2 roku kredytowania,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.

 

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL 

 

Od 1 czerwca, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, w niektórych sytuacjach
będziemy weryfikować Twój PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji.

Jeśli Twój PESEL będzie zastrzeżony, niektóre czynności bankowe nie będą możliwe.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym oddziałem lub Infolinią SGB 24/7.