Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Każdy marzy o własnym mieszkaniu lub domu z ogródkiem. Kiedy potrzebujesz gotówki, by spełnić marzenia o własnych czterech kątach, skorzystaj z oferty kredytu mieszkaniowego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 4,13%

 • naszym kredytem zrealizujesz wiele celów  mieszkaniowych, m.in. budowę bądź rozbudowę domu, zakup nieruchomości z rynku pierwotnego bądź wtórnego, refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, przeprowadzenie remontu, zakup działki budowlanej, inne potrzeby mieszkaniowe.
 • brak ryzyka walutowego -  kredyt udzielany w PLN,
 • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – tam, gdzie to możliwe, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy,
 • kredyt możesz otrzymać nawet, jeśli masz niewysokie dochody. Twoja zdolność kredytowa może być oceniana łącznie z dochodami kilku kredytobiorców, na przykład Twoich rodziców,
 • długi okres kredytowania,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • kredytem możesz sfinansować do 90% wartości inwestycji, w tym nawet do 20% kosztów inwestycji i do 50% kwoty wnioskowanego kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel,
 • kredyt przeznaczony może być na:
  1. zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego;
  2. zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego;
  3. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  4. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności;
  5. zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/ remontem;
  6. zakup / wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej;
  7. wykup mieszkań zakładowych;
  8. budowę, rozbudowę, dokończenie budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy;
  9. zakup/ budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową;
  10. zakup działki budowlanej;
  11. zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym;
  12. adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia);
  13. partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
  14. remont lub modernizacja mieszkania lub domu;
  15. refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku,
  16. spłatę innego kredytu mieszkaniowego;
  17. inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych;
  18. cel dowolny – łącznie z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.
 • kredyt udzielany w PLN,
 • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach,
 • minimalna kwota kredytu to 20.000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 70-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 1.000.000 zł,
 • okres kredytowania od 3 lat do nawet 30 lat,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy,
 • możliwość zawieszenia spłaty jednej raty w ciągu roku,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży Banku,
 • marża Banku już od 1,50 p.p. do 2,50 p.p.
 • sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu.

Stawka bazowa WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek, zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego, zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych,

Informacja o Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO):

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,13%, Kwota udzielonego kredytu 220.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 220.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 298 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 327.098,49 zł, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 3,73%, w tym stopa WIBOR 3M: 1,73% + marża Banku 2,00 p.p., całkowity koszt kredytu 107.098,49 zł (w tym: prowizja 3.300,00 zł, odsetki 102.289,49 zł, opłata za korzystanie z rachunku ROR 1.490,00 zł, opłata PCC 19,00 zł), 298 miesięcznych malejących rat kapitałowo-odsetkowych (przy czym raty kapitałowe są równe w całym okresie spłaty za wyjątkiem pierwszej raty korygującej, a odsetki w wysokości malejącej liczone od aktualnego salda zadłużenia), pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa płatna w kwocie 1.414,22 zł, a ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa płatna w kwocie 740,51 zł. Podstawowym wymaganym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości.
Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sporządzenia wyceny nieruchomości - koszty ponoszone bez pośrednictwa Banku i nie wliczone do RRSO.
Kalkulacja została dokonana na dzień 05.09.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • brak opłat za kontrolę inwestycji,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: od 1,50% do 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy,
 • możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego i zamówić kontakt.