Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

Jeżeli planujesz większe zakupy, dopadły Ciebie niespodziewane wydatki, wybierasz się w podróż marzeń lub po prostu szybko potrzebujesz większej kwoty, kredyt gotówkowy może być najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie.

Nie odkładaj planów na potem, chwytaj każdą okazję, skorzystaj z naszej oferty Kredytu gotówkowego.

* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 12,15%

 • gotówkę możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, w tym na spłatę zobowiązań w innych bankach,
 • długi okres kredytowania,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • kredyt na dowolny cel,
 • waluta kredytu: PLN,
 • minimalna kwota kredytu to 1.000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 15-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 255.550 zł,
 • okres kredytowania do 84 miesięcy,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • możliwość udzielenia kredytu bez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku.
 • oprocentowanie kredytu w zależności od okresu kredytowania jest zmienne (suma stawki bazowej [1]  i 7,97 p.p. marży Banku) lub stałe w stosunku rocznym,
 • już od 6,90% (w zależności od okresu kredytowania).

[1] Stawką bazową jest stawka WIBOR 6M określona na pięć dni roboczych przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania zmiennego o taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania zmiennego następuje z dniem 1 lutego oraz z dniem 1 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej. Zmiana wartości stawki WIBOR 6M skutkuje zmianą wysokości oprocentowania kredytu, a tym samym zmianą wysokości rat przewidzianych do spłaty i zmianą całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 25.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy). Okres obowiązywania umowy kredytu 36 miesięcy, stałe oprocentowanie nominalne 8,00% w stosunku rocznym. Kredyt spłacany w 35 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet) w kwocie 783,42 zł każda oraz 1 racie wyrównującej w kwocie 783,47 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 4.453,17 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1.250,00 zł (5,00%), odsetki od kredytu 3.203,17 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł (w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR zł, koszt realizacji transakcji na rachunku ROR, koszt wydania debetowej karty płatniczej, koszt wznowienia debetowej karty płatniczej, koszt użytkowania debetowej karty płatniczej, koszt użytkowania aplikacji Tokena SGB), koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 29.453,17 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,15%.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy kredytu przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat. Kalkulacja uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy kredytu, posiadanie przez Kredytobiorcę w  Banku w całym okresie kredytowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (przyjęto rachunek w pakiecie „Takie Konto Mobilne”), debetowej karty płatniczej (przyjęto kartę systemu Mastercard) oraz usługi bankowości elektronicznej SGB24 z użytkowaniem aplikacji tokena mobilnego - Token SGB.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona według danych na dzień 05.02.2024 r.

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: 5% kwoty udzielonego kredytu,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.