Karta kredytowa

Karta kredytowa

Jeżeli nie lubisz nosić gotówki przy sobie, a cenisz swobodę dostępu do środków dzięki wypłacie gotówki w bankomacie, bezgotówkowym płatnościom za towary i usługi na całym świecie, także w Internecie, przez telefon i korespondencyjnie, dodatkowo chcesz cieszyć się prestiżem z posiadania wypukłej karty i przy tym wszystkim korzystać z możliwości otrzymania darmowego kredytu nawet do 51 dni   – skorzystaj z oferty kart kredytowych – Visa lub Mastercard.

* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 12,00%

 • nie musisz posiadać konta w naszym Banku, aby otrzymać międzynarodową zbliżeniową kartę kredytową Visa lub Mastercard,
 • płacisz wygodnie kartą bez konieczności noszenia gotówki,
 • masz swobodny dostęp do środków przez 24 godziny na dobę – 7 dni w tygodniu,
 • wypłacisz gotówkę  w kraju i za granicą,
 • możesz wypłacić gotówkę w sklepie przy okazji dokonywania płatności kartą – usługa Cashback,
 • nie płacisz za transakcje  bezgotówkowe,
 • środki z limitu możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota limitu kredytowego dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • wykorzystujesz dokładnie taką kwotę limitu kredytowego, jakiej potrzebujesz,
 • oszczędzasz na kosztach kredytu płacąc odsetki tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu,
 • w każdej chwili możesz sprawdzić stan środków na karcie w aplikacji Portfel SGB,
 • bezpieczeństwo płatności kartą w Internecie zapewnia usługa 3D-Secure,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • w przypadku karty Visa możliwość korzystania z promocji VISA i programu lojalnościowego Visa Oferty - otrzymuj zwroty za zakupy (https://www.visa.pl),
 • w przypadku karty Mastercard możliwość korzystania z promocji Mastercard i programu lojalnościowego Mastercard Priceless Specials – płać kartą, zbieraj punkty i odbieraj nagrody (https://www.mastercard.pl).
 • zadłużenie spłacasz tak jak Ci wygodnie: jednorazowo lub w dowolnych ratach – min. 5% kwoty końcowego salda zadłużenia wskazanego w przekazywanym klientowi zestawieniu transakcji,
 • odsetki naliczane są od wykorzystywanej kwoty kredytu, gdy nie korzystasz z kredytu nie naliczamy odsetek,
 • karta wydawana na okres 48 miesięcy z możliwością wznowienia karty na kolejny okres,
 • maksymalna kwota limitu kredytowego to 3-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 20.000 zł - ostatecznie kwota kredytu uzależniona jest od posiadanej przez klienta zdolności kredytowej,
 • minimalna kwota limitu kredytowego 1.000 zł,
 • waluta kredytu: PLN,
 • kredyt może zostać przeznaczony  na dowolny cel i udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku karty kredytowej,
 • możliwość wyboru karty: Mastercard lub Visa,
 • bezodsetkowy kredyt dla transakcji bezgotówkowych do 51 dni pod warunkiem spłaty całości zadłużenia w dacie wskazanej na wyciągu z karty kredytowej,
 • każdy spłata zadłużenia karty automatycznie powoduje powiększenie kwoty dostępnych środków o kwotę dokonanej spłaty,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty  limitu kredytowego,
 • możliwość udzielenia limitu kredytowegobez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku,
 • możliwość wydania karty głównej i do 3 kart dodatkowychch,
 • transakcje powyżej 50 zł zabezpieczone indywidualnym numerem PIN,
 • możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej,
 • możliwość ustalenia indywidualnych limitów dziennych,
 • standardowe limity dzienne do karty:
  • wypłaty gotówkowe: 2.000 zł,
  • transakcje bezgotówkowe: do wysokości przyznanego, a nie wykorzystanego limitu kredytowego.
 • oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stawki bazowej [1]  i 8,00 p.p. marży Banku.

[1] Stawką bazową jest stawka WIBOR 12M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 12M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

* Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Limit kredytowy 1.500,00 zł, całkowita kwota kredytu 1.500,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy). Okres obowiązywania umowy 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,20% (stawka WIBOR 12M + 8,00 p.p. marży i nie więcej niż odsetki maksymalne). Całkowity koszt kredytu wynosi 605,28 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 440,28 zł**, koszt usług dodatkowych 165,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty 0,00 zł, opłata roczna za użytkowanie karty naliczana od drugiego roku ważności karty i ustalona za cały okres trwania umowy 165,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł (Bank nie przewiduje konieczności obowiązkowego zawarcia umowy ubezpieczenia celem zabezpieczenia spłaty kredytu). Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 2.105,28 zł*. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,00%**.
**) przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 12M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 04.09.2020 r.

 

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę limitu kredytowego,
 • brak opłaty za wydanie głównej karty kredytowej,
 • brak opłaty za obsługę karty w pierwszym roku użytkowania,
 • brak opłat za transakcje bezgotówkowe,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojej karty kredytowej.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.