Karta kredytowa

Karta kredytowa

Jeżeli nie lubisz nosić gotówki przy sobie, a cenisz swobodę dostępu do środków dzięki wypłacie gotówki w bankomacie, bezgotówkowym płatnościom za towary i usługi na całym świecie, także w Internecie, przez telefon i korespondencyjnie, dodatkowo chcesz cieszyć się prestiżem z posiadania wypukłej karty i przy tym wszystkim korzystać z możliwości otrzymania darmowego kredytu nawet do 51 dni   – skorzystaj z oferty kart kredytowych – Visa lub Mastercard.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 21,83%

 • nie musisz posiadać konta w naszym Banku, aby otrzymać międzynarodową zbliżeniową kartę kredytową Visa lub Mastercard,
 • płacisz wygodnie kartą bez konieczności noszenia gotówki,
 • masz swobodny dostęp do środków przez 24 godziny na dobę – 7 dni w tygodniu,
 • wypłacisz gotówkę  w kraju i za granicą,
 • możesz wypłacić gotówkę w sklepie przy okazji dokonywania płatności kartą – usługa Cashback,
 • nie płacisz za transakcje  bezgotówkowe,
 • środki z limitu możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota limitu kredytowego dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • wykorzystujesz dokładnie taką kwotę limitu kredytowego, jakiej potrzebujesz,
 • oszczędzasz na kosztach kredytu płacąc odsetki tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu,
 • w każdej chwili możesz sprawdzić stan środków na karcie w aplikacji SGB Mobile,
 • bezpieczeństwo płatności kartą w Internecie zapewnia usługa 3D-Secure,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • w przypadku karty Visa możliwość korzystania z promocji VISA i programu lojalnościowego Visa Oferty - otrzymuj zwroty za zakupy (https://www.visa.pl),
 • w przypadku karty Mastercard możliwość korzystania z promocji Mastercard i programu lojalnościowego Mastercard Priceless Specials – płać kartą, zbieraj punkty i odbieraj nagrody (https://www.mastercard.pl).
 • zadłużenie spłacasz tak jak Ci wygodnie: jednorazowo lub w dowolnych ratach – min. 5% kwoty końcowego salda zadłużenia wskazanego w przekazywanym klientowi zestawieniu transakcji,
 • odsetki naliczane są od wykorzystywanej kwoty kredytu, gdy nie korzystasz z kredytu nie naliczamy odsetek,
 • karta wydawana na okres 48 miesięcy z możliwością wznowienia karty na kolejny okres,
 • maksymalna kwota limitu kredytowego to 3-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 20.000 zł - ostatecznie kwota kredytu uzależniona jest od posiadanej przez klienta zdolności kredytowej,
 • minimalna kwota limitu kredytowego 1.000 zł,
 • waluta kredytu: PLN,
 • kredyt może zostać przeznaczony  na dowolny cel i udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku karty kredytowej,
 • możliwość wyboru karty: Mastercard lub Visa,
 • bezodsetkowy kredyt dla transakcji bezgotówkowych do 51 dni pod warunkiem spłaty całości zadłużenia w dacie wskazanej na wyciągu z karty kredytowej,
 • każdy spłata zadłużenia karty automatycznie powoduje powiększenie kwoty dostępnych środków o kwotę dokonanej spłaty,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty  limitu kredytowego,
 • możliwość udzielenia limitu kredytowegobez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku,
 • możliwość wydania karty głównej i do 3 kart dodatkowychch,
 • transakcje powyżej 50 zł zabezpieczone indywidualnym numerem PIN,
 • możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej,
 • możliwość ustalenia indywidualnych limitów dziennych,
 • standardowe limity dzienne do karty:
  • wypłaty gotówkowe: 2.000 zł,
  • transakcje bezgotówkowe: do wysokości przyznanego, a nie wykorzystanego limitu kredytowego.
 • oprocentowanie limitu kredytowego w karcie kredytowej jest zmienne w stosunku rocznym i stanowi dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i stałej marży Banku w wysokości 3,5 p.p [1].

[1] Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej. Zmiana wysokości stopy referencyjnej NBP powoduje zmianę wysokości oprocentowania o dwukrotność liczby punktów procentowych, o które nastąpiła zmiana wysokości stopy referencyjnej NBP. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu ze względu na zmianę stopy referencyjnej NBP następuje automatycznie wraz z każdorazową zmianą stopy referencyjnej NBP i obowiązuje od dnia wejścia w życie Uchwały Rady Polityki Pieniężnej.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu (limit kredytowy) 3.300,00 zł, całkowita kwota kredytu 3.300,00 zł. Okres obowiązywania umowy kredytu 48 miesięcy, zmienne oprocentowanie nominalne 18,50% w stosunku rocznym (dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP wynoszącej 5,75% i stałej marży Banku w wysokości 3,5 punktów procentowych). Całkowity koszt kredytu wynosi 2.650,49 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 2.485,49 zł*, koszt usług dodatkowych 165,00 zł (w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty 0,00 zł, opłata roczna za użytkowanie karty naliczana od drugiego roku ważności karty i ustalona za cały okres obowiązywania umowy 165,00 zł, opłata za prowadzenie ROR zł 0,00 zł, koszt realizacji transakcji na rachunku ROR 0,00 zł, koszt wydania debetowej karty płatniczej 0,00 zł, koszt wznowienia debetowej karty płatniczej 0,00 zł, koszt użytkowania debetowej karty płatniczej 0,00 zł, koszt użytkowania aplikacji Tokena SGB 0,00 zł), koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.950,49 zł*. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 21,83%*.

*) przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie obowiązywania umowy i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy kredytu przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat.

Kalkulacja uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy kredytu, posiadanie przez Kredytobiorcę w Banku w całym okresie kredytowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (przyjęto rachunek w pakiecie „Takie Konto Mobilne”), debetowej karty płatniczej (przyjęto kartę systemu Mastercard) oraz usługi bankowości elektronicznej SGB24 z użytkowaniem aplikacji tokena mobilnego - Token SGB.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – zmiana wysokości stopy referencyjnej NBP powoduje zmianę wysokości oprocentowania o dwukrotność liczby punktów procentowych, o które nastąpiła zmiana wysokości stopy referencyjnej NBP. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu ze względu na zmianę stopy referencyjnej NBP następuje automatycznie wraz z każdorazową zmianą stopy referencyjnej NBP i obowiązuje od dnia wejścia w życie Uchwały Rady Polityki Pieniężnej.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 05.02.2024 r.

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę limitu kredytowego,
 • brak opłaty za wydanie głównej karty kredytowej,
 • brak opłaty za obsługę karty w pierwszym roku użytkowania,
 • brak opłat za transakcje bezgotówkowe,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojej karty kredytowej.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.

 

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL 

 

Od 1 czerwca, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, w niektórych sytuacjach
będziemy weryfikować Twój PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji.

Jeśli Twój PESEL będzie zastrzeżony, niektóre czynności bankowe nie będą możliwe.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym oddziałem lub Infolinią SGB 24/7.