Dobry Start - 300 zł dla ucznia

Dobry Start - 300 zł dla ucznia

Złóż wniosek w bankowości internetowej!

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji https://www.sgb.pl/oferta/dla-ciebie/dobry-start/