Bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna

Zachęcamy do korzystania z bankowości elektronicznej, pozwalającej na korzystanie z rachunku ROR lub Rachunku Bieżącego za pośrednictwem Internetu. Sprawia to, że możesz mieć dostęp do własnego konta przez 24 godziny na dobę z domu, pracy oraz każdego zakątka na świecie. 

Korzyści z posiadania bankowości elektronicznej:

  • łatwość dostępu - komputer, laptop, smartfon lub tablet wyposażony w Internet,
  • oszczędność czasu i pieniędzy - niższe opłaty za realizację operacji na rachunku,
  • łatwość zarządzania środkami na rachunku - samodzielna realizacja operacji na koncie umożliwia bieżącą kontrolę salda,
  • eliminacja zagrożeń związanych ze standardowymi kanałami bankowości: kradzież gotówki, dokumentów bankowych z danymi Klienta.

Bank w ramach usługi bankowości elektronicznej oferuje:

  • dostęp do historii rachunku i sald konta,
  • realizację przelewów do innych banków oraz między własnymi rachunkami w GBS w Mosinie,
  • realizację przelewów na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych,
  • definiowanie listy odbiorców, co pozwala uniknąć ponownego wypisywania treści powtarzalnych przelewów,
  • samodzielną zmiana hasła dostępu do Banku Internetowego,
  • i wiele innych przydatnych funkcji.

Bezpieczeństwo dostępu do bankowości elektronicznej:

Bezpieczenstwo rachunku w ramach bankowości elektronicznej opiera się na systemie zabezpieczeń, z których najważniejszym elementem jest tzw. token mobilny (instalowany na urządzeniu mobilnym, np. smartfonie) lub kody SMS. W połączeniu z pozostałymi elementami zabezpieczenia - identyfikatorem ID oraz własnym hasłem stałym, mechanizmy te pozwalają na właściwą identyfikację użytkownika. Rozwiązanie to jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań w tym zakresie stosowanych obecnie na świecie.