Zmiana regulaminu

Szanowni Państwo

od dnia 15.01.2022 r. zmieniamy:

•   Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Oto najważniejsze zmiany:

Kantor SGB

dodajemy zapisy dotyczące rozliczeń walutowych oraz wprowadzamy zapisy dotyczące         korzystania z platformy walutowej Kantor SGB służącej do wymiany walut w bankowości elektronicznej.

 

Portfel SGB

Doprecyzowujemy zapisy dotyczące portfela SGB, w którym nie będzie możliwości stokenizowania kart debetowych, można to zrobić wyłącznie w aplikacji Apple Pay lub Google Pay.

Dodajemy zapisy dotyczące wypowiedzenia umowy rachunku bankowego

Bank będzie mógł wypowiedzieć umowę z powodu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez    innego wierzyciela z wierzytelności, z rachunku Posiadacza prowadzonego przez Bank.

 

 Jeśli akceptujesz zmiany:

  • nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie. 

  Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

  • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia opłat;
  • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Zachęcamy do zapoznania się z nową treścią regulaminów i życzymy zadowolenia podczas korzystania z usług naszego Banku.


Pliki do pobrania