Zmiana regulaminu

Szanowni Państwo

od dnia 15.02.2022 r. zmieniamy:

•   Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Oto najważniejsze zmiany:

Kantor SGB

 dodajemy zapisy dotyczące rozliczeń walutowych oraz wprowadzamy zapisy dotyczące         korzystania z platformy walutowej Kantor SGB służącej do wymiany walut w bankowości elektronicznej.

Portfel SGB

Doprecyzowujemy zapisy dotyczące portfela SGB, który będzie nadal obsługiwał karty do rachunków oszczędnościowych oraz karty przedpłacone, nie będzie natomiast możliwości dodania kart debetowych. (można to zrobić wyłącznie w aplikacji Apple Pay lub Google Pay).

Dodajemy zapisy dotyczące wypowiedzenia umowy rachunku bankowego

Bank będzie mógł wypowiedzieć umowę z powodu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez    innego wierzyciela z wierzytelności, z rachunku Posiadacza prowadzonego przez Bank.

 

  Jeśli akceptujesz zmiany:

  • nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie. 

  Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

  • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia opłat;
  • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Zachęcamy do zapoznania się z nową treścią regulaminów i życzymy zadowolenia podczas korzystania z usług naszego Banku.


Pliki do pobrania