Zmiana "Regulaminu udzielania kredytów konsumenckich"

Szanowni Klienci,

Informujemy, że z dniem 04.05.2023 r. zmieniamy obowiązujący w Banku „Regulamin udzielania kredytów konsumenckich”.

Prosimy o zapoznanie sie treścią załączonej informacji o zmianach wprowadzonych w Regulaminie.

Pełna treść aktualnego Regulaminu dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie inetrnetowej Banku pod adresem https://gbsmosina.pl/Regulaminy-dla-klientow-indywidualnych.html

Szanowny Kliencie:

  • Jeśli akceptujesz zmiany nie musisz nic robić – zmiany będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie. 
  • Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz odmówić przyjęcia zmian, składając Bankowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu w terminie 30 dni od doręczenia informacji o wprowadzonej zmianie Regulaminu. 
  • Jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia informacji o zmianach wprowadzonych w Regulaminie, kredytobiorca nie wypowie umowy, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują kredytobiorcę i Bank od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie. 

Pliki do pobrania