Zawieszenie rat kapitałowych

Zawieszenie rat kapitałowych

Szanowni Klienci,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i spokój finansowy, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z wprowadzonym stanem epidemii koronawirusa COVID-19, Gosporadczy Bank Spółdzielczy w Mosinie wprowadził specjalną procedurę dla kredytów i pożyczek udzielonych Klientom Banku.

Bank umożliwia Klientom indywidualnym i instytucjonalnym zawieszenie spłat kapitału kredytu na okres: do 3 miesięcy (klient indywidualny) lub do 6 miesięcy (klient instytucjonalny).

Podstawą do podjęcia przez Bank decyzji o zawieszeniu spłat kapitału kredytu będzie złożony przez Klienta wniosek, który obustronnie podpisany pełni funkcję aneksu zmieniającego warunki dotychczasowej Umowy kredytowej.

Wniosek może zostać złożony przez Klienta:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając wypełniony wniosek (skan, zdjęcie) na adres mailowy Banku: covid@gbsmosina.sgb.pl lub,
  • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, przesyłając wypełniony wniosek (zdjęcie) pod numer telefonu 669 442 800 lub 532 510 272 (pod warunkiem identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości w związku z brakiem jego fizycznej obecności).

Bank nie będzie pobierał żadnych opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat.

Szczegółowych informacji na temat możliwości zawieszenia spłaty kapitału kredytu możecie Państwo uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 telefonując pod następujące numery telefonów: 61 8197 709, 669 442 800, 532 510 272.


Pliki do pobrania