Zawieszenie spłaty kredytu i ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu

Zawieszenie spłaty kredytu i ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu

Szanowni Klienci,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i spokój finansowy, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z wprowadzonym stanem epidemii koronawirusa COVID-19, Gosporadczy Bank Spółdzielczy w Mosinie wprowadził specjalną procedurę dla kredytów i pożyczek udzielonych Klientom Banku.

Bank umożliwia zawieszenie spłat kapitału kredytu lub kapitału kredytu i odsetek od kredytu (Klientom indywidualnym i instytucjonalnym) oraz ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu (Klientom indywidualnym).

Klienci indywidualni mogą wystąpić w wnioskiem o:

 • zawieszenie spłaty raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej na okres maksymalnie sześciu miesięcy dla kredytu gotówkowego, kredytu mieszkaniowego, pożyczki hipotecznej,
 • wydłużenie obowiązywania kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym, który nie spełnia standardowych warunków odnowienia, na okres maksymalnie sześciu miesięcy, dla wniosków złożonych do 30 września 2020 r.,
 • wydłużenie obowiązywania karty kredytowej, która nie spełnia standardowych warunków odnowienia na okres maksymalnie sześciu miesięcy, dla wniosków złożonych do 30 września 2020 r.,
 • Ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu (tzw. Wakacje kredytowe) na okres maksymalnie 3 miesięcy.

Klienci instytucjonalni mogą wystąpić w wnioskiem o:

 • zawieszenie spłaty kapitału (maksymalnie na okres 6 miesięcy) lub kapitału i odsetek (maksymalnie na okres 3 miesięcy) kredytu obrotowego i kredytu inwestycyjnego,
 • wydłużenie obowiązywania kredytu w rachunku bieżącym, który nie spełnia standardowych warunków odnowienia, na okres maksymalnie sześciu miesięcy, dla wniosków złożonych do 30 września 2020 r.,
 • wydłużenie obowiązywania karty kredytowej, która nie spełnia standardowych warunków odnowienia, na okres maksymalnie sześciu miesięcy, dla wniosków złożonych do 30 września 2020 r.

Wniosek może zostać złożony przez Klienta:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając wypełniony wniosek (skan, zdjęcie) na adres mailowy Banku: covid@gbsmosina.sgb.pl,
 • telefonicznie (w poniedziałek w godzinach od 11.00 do 17:00, wtorek - piątek w godzinach od 9:00 do 15:00) przesyłając wypełniony wniosek (skan lub zdjęcie) pod numer telefonu 669 442 800 lub 532 510 272 (pod warunkiem identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości w związku z brakiem jego fizycznej obecności),
 • osobiście w placówce Banku (w godzinach pracy placówki).

Bank nie będzie pobierał żadnych opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat i zawieszenia wykonania umowy kredytu.

Szczegółowych informacji na temat możliwości:

 • zawieszenia spłaty kredytu,
 • ustawowego zawieszenia wykonania umowy kredytu,

możecie Państwo uzyskać w placówkach Banku lub telefonując (w poniedziałek w godzinach od 11.00 do 17:00, wtorek - piątek w godzinach od 9:00 do 15:00) pod następujące numery telefonów: 61 8197 709, 669 442 800, 532 510 272.

 


Pliki do pobrania