Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, który od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje przy wpłatach należności z tytułu PIT, CIT i VAT.

Numer mikrorachunku podatkowego można uzyskać na stronie internetowej podatki.gov.pl, lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Do poznania numeru mikrorachunku podatkowego wystarczy tylko PESEL lub NIP.

 

O czym należy pamiętać:

 • Nie należy korzystać z numerów mikrorachunków pozyskanych na innych stronach internetowych niż strona podatki.gov.pl, lub otrzymanych e-mailem lub SMS-em, gdyż mogą być one próbą wyłudzenia.
 • Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 • Przed użyciem mikrorachunku podatkowego (tj. przed przelewem), zawsze warto sprawdzić czy zawiera on cyfry 1010 0071 222 (począwszy od pozycji nr 3) i prawidłowy PESEL lub NIP.
 • Funkcjonujące do tej pory rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT były aktywne do 31 grudnia 2019 r. Po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Przeznaczenie mikrorachunku podatkowego:

 • Mikrorachunek podatkowy jest wykorzystywany wyłącznie do wpłat należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.
 • Zwroty nadpłat są realizowane na rachunek bankowy zgłoszony przez podmiot lub w innej dopuszczalnej formie, tak jak dotychczas.
 • Zaliczki na podatek pracowników są wpłacane na mikrorachunek pracodawcy, czyli płatnika.
 • Pracodawca nie musi pozyskiwać mikrorachunków podatkowych swoich pracowników. Jako płatnik dokonuje wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Korzyści dla podatnika:

 • Wygodny i prosty sposób na zapłatę  PIT, CIT i VAT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy.
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie.
 • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce.
 • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto.
 • Szybsza obsługa płatności PIT, CIT i VAT – szybsza możliwość otrzymania potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu z podatkami.

 

Mikrorachunek podatkowy