Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy "Kredyt plus Karta"

Nie zawsze ma się pod ręką odpowiednią ilość gotówki, dlatego jeśli chcesz spełnić swoje marzenia, zrobić prezent bliskiej osobie lub potrzebujesz środków na dowolne zakupy albo niespodziewane wydatki, skorzystaj z oferty gotówkowego Kredytu plus Karta w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie.

 

Do 31 sierpnia 2019 r.
możesz otrzymać
Kredyt gotówkowy
w ofercie łączonej z kartą kredytową
udzielany
z atrakcyjnym oprocentowaniem,
niskimi kosztami całkowitymi,
który możesz przeznaczyć na dowolny cel.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 12,66%

 • gotówkę możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, w tym na spłatę zobowiązań w innych bankach,
 • długi okres kredytowania,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.

 

 

 • kredyt na dowolny cel,
 • waluta kredytu: PLN,
 • minimalna kwota kredytu to 1.000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 15-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 255.550 zł,
 • okres kredytowania do 84 miesięcy,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • możliwość udzielenia kredytu bez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku.

Oprocentowanie kredytu jest stałe lub zmienne (stawka Wibor 12M+marża Banku) w stosunku rocznym:

 • 3,90% (stałe) dla okresu kredytowania do 6 miesięcy,
 • 6,40% (stałe) dla okresu kredytowania powyżej 6 miesięcy do 36 miesięcy,
 • 6,95%** (zmienne) dla okresu kredytowania powyżej 36 miesięcy do 84 miesięcy,

Sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu.

**- suma stawki WIBOR 12M i stałej marży Banku w wysokości 5,08 p.p., stawka WIBOR 12M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Stawka Wibor 12M na dzień 01.04.2019 r. wynosi 1,87%.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: Kwota udzielonego kredytu 12.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 12.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 35 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 6,40%, kredyt spłacany w 35 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (przy czym raty kapitałowe są równe w całym okresie spłaty za wyjątkiem pierwszej raty korygującej, a odsetki w wysokości malejącej liczone od aktualnego salda zadłużenia), pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa w kwocie 408,33 zł, a ostatnia w kwocie 344,71 zł, całkowity koszt kredytu 2.049,24 zł, w tym: prowizja za udzielnie kredytu 360,00 zł, odsetki od kredytu 1.155,67 zł, koszt usług dodatkowych: koszty z tytułu karty kredytowej 533,57 zł**, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,66%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 14.049,24 zł.


Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25.03.2019 r.

**) przy założeniu, że limit kredytowy karty kredytowej wynosi 1.000,00 zł i wykorzystany jest w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania oraz spłacie limitu kredytowego w ostatnim dniu trwania umowy o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej.

Do zawarcia umowy o kredyt gotówkowy w ofercie promocyjnej „Kredyt plus Karta” niezbędne jest zawarcie umowy dodatkowej – umowy o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej.

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: od 1,5% do 3% (w zależności od okresu kredytowania),
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy,
 • możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego i zamówić kontakt.