Kredyt gotówkowy ''Kredyt na Szóstkę''

Kredyt gotówkowy ''Kredyt na Szóstkę''

Szukasz dodatkowych pieniędzy na przybory szkolne, czesne, nowy komputer, a może marzy Ci się remont domu?

Nie czekaj. Skorzystaj z Wyjątkowej Oferty kredytu gotówkowego w Naszym Banku!

Do 30 października 2019 r. możesz otrzymać Kredyt gotówkowy na dowolny cel, udzielany z atrakcyjnym oprocentowaniem, prowizją 0% za udzielenie kredytu i niskimi kosztami całkowitymi.

RRSO: 6,80%*

Dodatkowo, zaciągając teraz kredyt gotówkowy w naszym Banku możesz wziąć udział w Loterii kredytu gotówkowego z nagrodami i wygrać nagrody, które ułatwią naukę i zagwarantują świetną zabawę!

Loteria promocyjna „Kredyt na szóstkę” trwa od 12 sierpnia do 11 października 2019 roku.

Każde 1000 złotych kredytu to szansa na jedną z atrakcyjnych nagród:

 • smartwatch Samsung Galaxy Watch 46 mm,
 • tablet Lenovo TAB E10,
 • słuchawki bezprzewodowe JBL,
 • powerbank 1600 mAh.

Zapewnij swemu dziecku edukację, a sobie komfort… ''na szóstkę''. 

 

 • gotówkę możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, w tym na spłatę zobowiązań w innych bankach,
 • długi okres kredytowania,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • kredyt na dowolny cel,
 • waluta kredytu: PLN,
 • minimalna kwota kredytu to 1.000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 15-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 255.550 zł,
 • okres kredytowania do 84 miesięcy,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • możliwość udzielenia kredytu bez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku.

Oprocentowanie kredytu jest stałe lub zmienne (stawka Wibor 12M+marża Banku) w stosunku rocznym:

 • 6,60% (stałe) dla okresu kredytowania do 36 miesięcy,
 • 6,60%** (zmienne) dla okresu kredytowania powyżej 36 miesięcy do 84 miesięcy,

Sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu.

 **- suma stawki WIBOR 12M i stałej marży Banku w wysokości 4,73 p.p., stawka WIBOR 12M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Stawka Wibor 12M na dzień 02.09.2019 r. wynosi 1,87%.

 

*- Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 10.300,00 zł, całkowita kwota kredytu 10.300,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 6,60%, kredyt spłacany w 36 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (przy czym raty kapitałowe są równe w całym okresie spłaty za wyjątkiem pierwszej raty korygującej, a odsetki w wysokości malejącej liczone od aktualnego salda zadłużenia), pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa w kwocie 343,89 zł, a ostatnia w kwocie 287,71 zł, całkowity koszt kredytu 1.049,80 zł, w tym: prowizja za udzielnie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 1.049,80 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,80%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 11.349,80 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.08.2019 r.

Oferta promocyjna kredytów gotówkowych pn. „Kredyt na Szóstkę” dotyczy kredytów udzielonych na podstawie wniosków o kredyt złożonych w okresie od 02.09.2019 r. do 31.10.2019 r.

 • 0% prowizji przygotowawczej z tytułu udzielenia kredytu,

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,

 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,

 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy,
 • możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego i zamówić kontakt.

 

Weź udział w loterii „Kredyt na szóstkę”!

Skorzystaj z kredytu gotówkowego w naszym Banku (RRSO: 6,80%) i wygraj nagrody, które ułatwią naukę i zagwarantują świetną zabawę!

Loteria promocyjna „Kredyt na szóstkę” trwa od 12 sierpnia do 11 października 2019 roku.

Każde 1000 złotych kredytu to szansa na jedną z atrakcyjnych nagród:

 • smartwatch Samsung Galaxy Watch 46 mm,
 • tablet Lenovo TAB E10,
 • słuchawki bezprzewodowe JBL,
 • powerbank 1600 mAh.

Zapewnij swemu dziecku edukację, a sobie komfort… „na szóstkę”.

Regulamin Loterii promocyjnej dostępny jest w zakładce ''Do pobrania''

Ponadto wszystkie szczegóły loterii promocyjnej „Kredyt na szóstkę” znajdziesz na stronie internetowej www.sgb.pl/kredytna6 oraz w placówkach naszego Banku.

  

Organizatorem Loterii promocyjnej o nazwie „Kredyt gotówkowy 2019” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. Sprzedaż promocyjna kredytów gotówkowych uprawniających do wzięcia udziału w loterii trwa od 12.08.2019 r. do 11.10.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Loterii, w tym warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród, lista Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii, znajdują się w Regulaminie Loterii promocyjnej dostępnym na stronie internetowej www.sgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii. Uzyskanie kredytu uzależnione jest od wyniku badania zdolności kredytowej wnioskodawcy. Szczegóły oferty oraz informacje o wysokości opłat i prowizji dostępne są w placówkach Banków Spółdzielczych biorących udział w Loterii. Stan na dzień 12.08.2019 r.