Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy "Zimowe marzenie"

Korzystna okazja, nieplanowany remont, świetna oferta last minute, a może potrzebujesz dodatkowych pieniędzy na dowolny cel ?

Skorzystaj z wyjątkowej oferty kredytu gotówkowego pn. "Zimowe marzenie" w naszym Banku!

Do 29 marca 2024 r. do godziny 16.00 możesz złożyć w placówkach Banku wniosek o Kredyt gotówkowy na dowolny cel, udzielany z atrakcyjnym oprocentowaniem, prowizją 0% za udzielenie kredytu i niskimi kosztami całkowitymi.

RRSO: 9,44*

 

 

 

 • gotówkę możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, w tym na spłatę zobowiązań w innych bankach,
 • okres kredytowania do 36 m-cy,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów, maksymalnie 100.000 zł
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • kredyt na dowolny cel,
 • waluta kredytu: PLN,
 • minimalna kwota kredytu to 1.000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 15-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 100.000 zł,
 • okres kredytowania do 36 miesięcy,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • możliwość udzielenia kredytu bez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku.
 • oprocentowanie kredytu jest stałe w stosunku rocznym, ustalane zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą oprocentowania dla kredytów gotówkowych i wynosi:

         - 6,90% dla kredytu z terminem spłaty do 6 m-cy włącznie,

         - 8,00% dla kredytu z terminem spłaty powyżej 6 m-cy do 36 m-cy włącznie.

 

 

*- Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 28.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 28.000,00 zł. Okres obowiązywania umowy 36 miesięcy, stałe oprocentowanie nominalne 8,00% w stosunku rocznym. Kredyt spłacany w 35 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet) w kwocie 877,55 zł każda oraz 1 racie wyrównującej w kwocie 877,69 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 4.023,94 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł (0,00%), odsetki od kredytu 3.591,94 zł, koszt usług dodatkowych 432,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 252,00 zł, koszt realizacji transakcji na rachunku ROR 180,00 zł, koszt wydania debetowej karty płatniczej 0,00 zł, koszt wznowienia debetowej karty płatniczej 0,00 zł, koszt użytkowania debetowej karty płatniczej: 0,00 zł, koszt użytkowania aplikacji Tokena SGB: 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 32.023,94 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,44%.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat. Kalkulacja uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy, posiadanie przez Kredytobiorcę w Banku w całym okresie kredytowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (przyjęto rachunek w pakiecie E-Standard), debetowej karty płatniczej (przyjęto kartę systemu Mastercard) oraz usługi bankowości elektronicznej SGB24 z opcją tokena mobilnego.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. 

Powyższa kalkulacja została sporządzona według danych na dzień 16.11.2023 r. i nie stanowi ona oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny, a ma charakter wyłącznie informacyjny.

Oferta promocyjna kredytów gotówkowych pn. „Zimowe marzenie” dotyczy kredytów udzielonych na podstawie wniosków o kredyt złożonych w placówkach Banku w okresie od 20.11.2023 r. do 29.03.2024 r., do godziny 16.00.

 

 • 0% prowizji przygotowawczej z tytułu udzielenia kredytu,

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,

 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,

 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.

 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.