Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy "Kredyt 69"

Korzystna okazja, nieplanowany remont, świetna oferta last minute, a może potrzebujesz dodatkowych pieniędzy na dowolny cel ?

Nie czekaj. Skorzystaj z Wyjątkowej Oferty kredytu gotówkowego ''Kredyt 69'' w naszym Banku!

Do 31 marca 2020 r. możesz złożyć wniosek o Kredyt gotówkowy na dowolny cel, udzielany z atrakcyjnym oprocentowaniem, prowizją 0% za udzielenie kredytu i niskimi kosztami całkowitymi.

RRSO: 7,12%*

 • gotówkę możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, w tym na spłatę zobowiązań w innych bankach,
 • długi okres kredytowania,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • kredyt na dowolny cel,
 • waluta kredytu: PLN,
 • minimalna kwota kredytu to 1.000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 15-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 255.550 zł,
 • okres kredytowania do 84 miesięcy,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • możliwość udzielenia kredytu bez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku.

Oprocentowanie kredytu jest stałe lub zmienne (stawka Wibor 12M+marża Banku) w stosunku rocznym:

 • 6,90% (stałe) dla okresu kredytowania do 36 miesięcy,
 • 6,90%** (zmienne) dla okresu kredytowania powyżej 36 miesięcy do 84 miesięcy,

Sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu.

 **- suma stawki WIBOR 12M i stałej marży Banku w wysokości 5,03 p.p., stawka WIBOR 12M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Stawka Wibor 12M na dzień 02.12.2019 r. wynosi 1,87%.

 

*- Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 12.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 12.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 35 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 6,90%, kredyt spłacany w 35 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (przy czym raty kapitałowe są równe w całym okresie spłaty za wyjątkiem pierwszej raty korygującej, a odsetki w wysokości malejącej liczone od aktualnego salda zadłużenia), pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa w kwocie 413,42 zł, a ostatnia w kwocie 344,86 zł, całkowity koszt kredytu 1.243,63 zł, w tym: prowizja za udzielnie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 1.243,63 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,12%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 13.243,63 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. 
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.12.2019 r.

Oferta promocyjna kredytów gotówkowych pn. „Kredyt 69” dotyczy kredytów udzielonych na podstawie wniosków o kredyt złożonych w okresie od 02.12.2019 r. do 31.03.2020 r. 

 • 0% prowizji przygotowawczej z tytułu udzielenia kredytu,

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,

 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,

 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.

 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy,
 • możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego i zamówić kontakt.