Odszedł były Prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie

"Nie umiera Ten, kto trwa w pamięci bliskich"
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci 

śp. Henryka Kołtoniaka

byłego Prezesa 
Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie

W osobie zmarłego żegnamy wieloletniego byłego Prezesa Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie, założyciela Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. – dzisiaj SGB-Banku S.A., człowieka niezmiernie życzliwego, pracowitego i twórczego oraz szczególnie zasłużonego dla szerzenia idei polskiej Bankowości Spółdzielczej.

Msza Święta i uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 5 sierpnia 2021 r.  o godzinie 11:00, na cmentarzu  w Puszczykowie przy ul. Piaskowej.

 

Rada Nadzorcza i Zarząd
Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie