Bankowość elektroniczna – Zachowaj szczególną ostrożność!

Szanowni Państwo,

W związku z nasilającymi sią atakami, podczas których próbuje się w różnoraki sposób pozyskać od klientów dane dostępowe do systemów bankowości elektronicznej, oferowanej przez banki, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z Banku Internetowego.

W sytuacjach niepokojących prosimy powstrzymać się od dalszego korzystania z systemu bankowości elektronicznej i niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Banku pod numerem telefonu 61 819 77 28 w godzinach pracy Banku. 

W przypadku incydentów mogących się zdarzyć po godzinie 18.00 prosimy o pilny kontakt następnego dnia roboczego od godziny 7:00 do godziny 7:30 pod wskazanym numerem telefonu.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie