Placówki

mapa powiatów i placówek banku

Społecznik 2.0 – Spółdzielnia pomysłów


Zastrzeganie kart


Banery reklamowe

Kredyt mieszkaniowy

Chcesz spełnić swoje marzenia o własnych czterech kątach, planujesz zamieszkać we własnym mieszkaniu, kawalerce, czy też domu z ogródkiem, a nie posiadasz wystarczających środków finansowych, skorzystaj z naszej oferty Kredytu mieszkaniowego.

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 • zakup lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub wtórnego;
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego;
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności;
 • zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem / remontem;
 • zakup / wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej;
 • nabycie lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego w drodze licytacji komorniczej;
 • wykup mieszkań zakładowych;
 • budowę / rozbudowę / dokończenie budowy / domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy;
 • zakup / budowę domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową;
 • zakup działki budowlanej;
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym;
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia);
 • partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
 • zakup garażu / miejsca garażowego, postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem;
 • remont lub modernizacja nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej;
 • refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymienione cele;
 • spłatę kredytu mieszkaniowego na wyżej wymienione cele;
 • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej nieruchomości;
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych;
 • cel dowolny - łącznie z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.

Twoje najważniejsze korzyści:

 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów, maksymalna kwota kredytu to 70-krotność twoich dochodów, możesz ubiegać się o kredyt w kwocie już od 20.000,00 zł do nawet 1.000.000,00 zł, - ostatecznie kwota kredytu uzależniona jest od posiadanej przez klienta zdolności kredytowej, zaangażowania wkładu własnego w kredytowane przedsięwzięcie, wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, akceptowalnego przez Bank wskaźnika LtV,
 • atrakcyjne oprocentowanie i konkurencyjna wysokość prowizji
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • brak opłat za kontrolę inwestycji,
 • okres kredytowania nawet do 30 lat,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu, nawet do 24 miesięcy;
 • możliwość sfinansowania do 80% kosztów inwestycji,
 • kredyt udzielany w polskich złotych, co sprawia, iż nie jest obarczony ryzykiem walutowym,
 • indywidualnie ustalany dzień spłaty rat kredytu,
 • możliwość wyboru spłaty kredytu w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • akceptacja przez Bank wielu różnych źródeł dochodów uwzględnianych w ocenie zdolności kredytowej,
 • możliwość łączenia dochodów - jeżeli uzyskujesz zbyt niskie dochody, możemy je połączyć z dochodami innych osób, które przystąpią do kredytu, wówczas Twoja zdolność kredytowa zostanie oceniona z łącznie dochodami kilku kredytobiorców, np. Twoich rodziców,
 • możliwość skorzystania z programu „Mieszkanie dla Młodych” - ubiegając się o kredyt mieszkaniowy udzielany przy udziale środków finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” i spełniając warunki programu możesz uzyskać ze środków budżetu państwa dofinansowanie wkładu własnego oraz dodatkowe finansowe wsparcie spłaty części kredytu.

 

kredyt mieszkaniowy 201608 mdm

Program „Mieszkanie dla młodych" to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego).
Program MDM polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego wymaganego przez bank oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.
Ubiegając się o kredyt mieszkaniowy w Naszym Banku istnieje możliwość ubiegania się o kredyt, który spełnia warunki do udzielenia finansowego wsparcia na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1184)

Szczegółowych informacji na temat rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” oraz warunków, które należy spełnić by uzyskać wsparcie można znaleźć na stronie www.bgk.pl.

 

Kredyt mieszkaniowy:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,13%, Kwota udzielonego kredytu 220.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 220.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 298 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 327.098,49 zł, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 3,73%, w tym stopa WIBOR 3M: 1,73% + marża Banku 2,00 p.p., całkowity koszt kredytu 107.098,49 zł (w tym: prowizja 3.300,00 zł, odsetki 102.289,49 zł, opłata za korzystanie z rachunku ROR 1.490,00 zł, opłata PCC 19,00 zł), 298 miesięcznych malejących rat kapitałowo-odsetkowych (przy czym raty kapitałowe są równe w całym okresie spłaty za wyjątkiem pierwszej raty korygującej, a odsetki w wysokości malejącej liczone od aktualnego salda zadłużenia), pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa płatna w kwocie 1.414,22 zł, a ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa płatna w kwocie 740,51 zł. Podstawowym wymaganym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości.
Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sporządzenia wyceny nieruchomości - koszty ponoszone bez pośrednictwa Banku i nie wliczone do RRSO.
Kalkulacja została dokonana na dzień 05.09.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla młodych”:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,66%, Kwota udzielonego kredytu 192.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 192.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 299 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 315.833,47 zł, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 4,23% w tym stopa WIBOR 3M: 1,73% + marża Banku 2,50 p.p., całkowity koszt kredytu 123.833,47 zł (w tym: prowizja 4.800,00 zł, odsetki 119.014,47 zł, opłata PCC 19,00 zł), 298 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości po 1.040,19 zł + ostatnia rata w kwocie 1.037,85 zł. Podstawowym wymaganym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości.
Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sporządzenia wyceny nieruchomości - koszty ponoszone bez pośrednictwa Banku i nie wliczone do RRSO.
Kalkulacja została dokonana na dzień 05.09.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stopy WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Nasza witryna internetowa stosuje pliki cookies. Jeśli chcesz się dowiedzieć do czego one służą - kliknij ten link. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.