Placówki

mapa powiatów i placówek banku

Społecznik 2.0 – Spółdzielnia pomysłów


Zastrzeganie kart


Banery reklamowe

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Jeżeli posiadasz już rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w naszym Banku lub dopiero zamierzasz założyć rachunek w naszym Banku, możesz skorzystać z atrakcyjnego kredytu odnawialnego w ROR, który zapewnia łatwy i wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy.

 • kredyt przeznaczony jest dla nowych i obecnych klientów Banku posiadających ROR i udzielany jest w formie linii kredytowej udostępnianej w rachunku ROR,
 • kredyt możesz wykorzystać w dowolnej kwocie i dowolnym momencie oraz przeznaczyć na dowolny cel,
 • kwota kredytu dopasowana jest do Twoich potrzeb i dochodów, może wynosić 6-krotność średnich miesięcznych dochodów netto z 3 ostatnich miesięcy, minimalnie 500,00 zł, a maksymalnie nawet 255.550,00 zł, - ostatecznie kwota kredytu uzależniona jest od posiadanej przez klienta zdolności kredytowej,
 • maksymalny okres kredytowania to nawet 60 miesięcy, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu (przy założeniu, że kredytobiorca spełni warunki odnowienia określone w umowie),
 • spłata zadłużenia następuje automatycznie z bieżących wpływów na konto,
 • każdy wpływ środków na rachunek ROR zmniejsza kwotę wykorzystania kredytu i daje kredytobiorcy możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości udzielonego limitu kredytowego,
 • odsetki od wykorzystanego limitu kredytowego naliczane są na koniec miesiąca kalendarzowego, a spłata ich następuje ostatniego dnia każdego miesiąca z wpływów na ROR bądź w ciężar przyznanego limitu kredytowego,
 • atrakcyjne oprocentowanie i konkurencyjna prowizja,
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • możliwość spłaty zadłużenia w dowolnym momencie bez opłat,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • szybka decyzja kredytowa.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: Kwota udzielonego kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 59 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,81%, w tym stopa WIBOR 12M: 1,84% + marża Banku 7,97 p.p., całkowity koszt kredytu wynosi 3.207,32 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 100,00 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej 400,00 zł ustalona za cały okres trwania umowy, odsetki od kredytu 2.412,32 zł*, koszt usług dodatkowych 295,00 zł, w tym opłata za prowadzenie ROR 295,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) wynosi 15,31%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 8.207,32 zł*.

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.09.2017 r.

Nasza witryna internetowa stosuje pliki cookies. Jeśli chcesz się dowiedzieć do czego one służą - kliknij ten link. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.