Placówki

mapa powiatów i placówek banku

Społecznik 2.0 – Spółdzielnia pomysłów


Zastrzeganie kart


Banery reklamowe

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)

Od listopada 2011 roku produkt nie jest dostępny dla nowych Klientów.

Poniższa informacja dotyczy rachunków założonych do dnia 31 października 2011 roku.

IKE SGB to rachunek oszczędnościowy, opracowany w oparciu o zapisy ustawy o IKE, który pozwala na gromadzenie oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze.

Warunki założenia rachunku IKE SGB

Posiadaczem IKE może każda osoba pełnoletnia, bez względu na formę osiąganych dochodów a także osoba, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy. Umowa o prowadzenie rachunku zawierana jest na czas nieokreślony.

Dokonywanie wpłat na IKE SGB
 
Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub za pomocą przelewu, w dowolnym czasie. O częstotliwości i wysokości wpłat decyduje posiadacz IKE. Jedynym ograniczeniem jest warunek, iż łączna kwota dokonywanych w danym roku wpłat nie może przekroczyć rocznego limitu określonego w ustawie o IKE. Na rok 2012 wartość limitu została ustalona na 10.578,00 zł.

Wypłata środków z rachunku IKE SGB

Wypłata środków z rachunku IKE następuje po osiągnięciu przez Posiadacza rachunku wieku emerytalnego. Zgodnie z zapisami ustawy o IKE, można jednak w dowolnym czasie podjąć decyzję o dokonaniu wypłaty transferowej lub zwrotu środków gromadzonych w ramach IKE SGB.

Zalety IKE SGB:

  • odsetki od środków zgromadzonych na rachunku IKE SGB są zwolnione z opodatkowania tzw. „podatkiem Belki” – zryczałtowanym podatkiem od kapitałów pieniężnych.
  • ochrona prawna rachunku IKE SGB gwarantuje bezpieczeństwo oszczędności zgromadzonych na rachunku posiadacza.
  • gwarantowane w długiej perspektywie oszczędzania atrakcyjne oprocentowanie.
Nasza witryna internetowa stosuje pliki cookies. Jeśli chcesz się dowiedzieć do czego one służą - kliknij ten link. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.