Placówki

mapa powiatów i placówek banku

Społecznik 2.0 – Spółdzielnia pomysłów


Zastrzeganie kart


Banery reklamowe

Rachunki lokat terminowych

Produkt przeznaczony jest do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez okres określony w umowie z bankiem. Posiadaczem terminowego wkładu terminowego może być osoba fizyczna pełnoletnia oraz małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może tym wkładem dysponować ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty terminowej wynosi 50 zł. Umowa zostaje zawarta po złożeniu przez klienta wniosku o otwarcie rachunku lokaty terminowej.

Bank otwiera i prowadzi następujące rachunki lokat terminowych:

  • 1 miesięczne,
  • 3 miesięczne,
  • 6 miesięczne,
  • 9 miesięczne,
  • 12 miesięczne,
  • 24 miesięczny,
  • 36 miesięczny.

Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec terminu umownego wkładu. W przypadku niedotrzymania warunków umowy o lokatę terminową bank gwarantuje odsetki w wysokości ½ oprocentowania wkładów a’vista 

Nasza witryna internetowa stosuje pliki cookies. Jeśli chcesz się dowiedzieć do czego one służą - kliknij ten link. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.