Placówki

mapa powiatów i placówek banku

Społecznik 2.0 – Spółdzielnia pomysłów


Zastrzeganie kart


Banery reklamowe

Rachunek bieżący rolników

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny.

Otwarcie rachunku bieżącego następuje na podstawie umowy rachunku bankowego.

Do umowy rachunku bankowego winny być dołączony nakaz płatniczy podatku rolnego. W przypadku działu specjalnego produkcji rolnej – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego (REGON) oraz innych dokumentów, jeśli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.

Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Korzyści dla klienta posiadającego rachunek bieżący rolników:

  • posiadacz rachunku może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na jego rachunku
  • płatności są dokonywane do wysokości salda na rachunku w dniu przeprowadzenia operacji
  • istnieje możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym
  • środki na rachunku są oprocentowane
  • można korzystać z kart płatniczych
  • istnieje możliwość rozliczania transakcji handlowych z kontrahentami zagranicznymi w systemie swift
  • można uzyskać telefoniczną informację o stanie środków na rachunku
  • istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie home banking
  • rachunek bieżący pozwala na wykonanie operacji:

 

gotówkowych:
- wpłaty na podstawie bankowego dowodu wpłaty,
- wypłaty na podstawie czeku gotówkowego 

 

bezgotówkowych:
- w formie przelewów z/na rachunek.

 

Nasza witryna internetowa stosuje pliki cookies. Jeśli chcesz się dowiedzieć do czego one służą - kliknij ten link. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.