Placówki

mapa powiatów i placówek banku

Społecznik 2.0 – Spółdzielnia pomysłów


Zastrzeganie kart


Banery reklamowe

Promocja kredytu gotówkowego

kredyt gotowkowy 201905 banner

 

Nie zawsze ma się pod ręką odpowiednią ilość gotówki, dlatego jeśli potrzebujesz większej kwoty na duże zakupy, niespodziewane wydatki lub podróż marzeń, skorzystaj z oferty gotówkowego Kredytu plus Karta w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie.

 

Do 31 sierpnia 2019 r.
możesz otrzymać
Kredyt gotówkowy
w ofercie łączonej z kartą kredytową
udzielany
z atrakcyjnym oprocentowaniem,
niskimi kosztami całkowitymi,
na dowolny cel.

 

Oprocentowanie kredytu:

  • 3,90% (stałe) dla okresu kredytowania do 6 miesięcy,
  • 6,40% (stałe) dla okresu kredytowania powyżej 6 miesięcy do 36 miesięcy,
  • 6,95%** (zmienne) dla okresu kredytowania powyżej 36 miesięcy do 84 miesięcy,

**- suma stawki WIBOR 12M i stałej marży Banku w wysokości 5,08 p.p., stawka WIBOR 12M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Stawka Wibor 12M na dzień 01.04.2019 r. wynosi 1,87%.

 

Aby poznać szczegóły oferty odwiedź najbliższą
placówkę naszego Banku
lub skontaktuj się z nami telefonicznie:

 

kredyt gotowkowy 201905 placowki

 

Regulamin promocji
Taryfa opłat i prowizji
Oprocentowanie

 

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,66% - dla kredytu gotówkowego w ofercie promocyjnej pod nazwą „Kredyt plus Karta” (oferta promocyjna dotyczy kredytów udzielonych na podstawie wniosków o kredyt złożonych w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.)
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: Kwota udzielonego kredytu 12.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 12.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 35 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 6,40%, kredyt spłacany w 35 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (przy czym raty kapitałowe są równe w całym okresie spłaty za wyjątkiem pierwszej raty korygującej, a odsetki w wysokości malejącej liczone od aktualnego salda zadłużenia), pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa w kwocie 408,33 zł, a ostatnia w kwocie 344,71 zł, całkowity koszt kredytu 2.049,24 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 360,00 zł, odsetki od kredytu 1.155,67 zł, koszt usług dodatkowych: koszty z tytułu karty kredytowej 533,57 zł**, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,66%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 14.049,24 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25.03.2019 r.
**) przy założeniu, że limit kredytowy karty kredytowej wynosi 1.000,00 zł i wykorzystany jest w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania oraz spłacie limitu kredytowego w ostatnim dniu trwania umowy o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej.
Do zawarcia umowy o kredyt gotówkowy w ofercie promocyjnej „Kredyt plus Karta” niezbędne jest zawarcie umowy dodatkowej – umowy o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Nasza witryna internetowa stosuje pliki cookies. Jeśli chcesz się dowiedzieć do czego one służą - kliknij ten link. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.