Placówki

mapa powiatów i placówek banku

Społecznik 2.0 – Spółdzielnia pomysłów


Zastrzeganie kart


Banery reklamowe

„Loteria kredytu gotówkowego z nagrodami”

kredyt gotowkowy 201803 obraz

Przywitaj wiosnę w najlepszej formie!
Skorzystaj z kredytu gotówkowego w okresie od 12 marca do 27 kwietnia 2018 roku i weź udział w losowaniu wyjątkowych nagród. W wiosennej Loterii kredytu gotówkowego z nagrodami każde 1000 zł kredytu gotówkowego to jeden udział w losowaniu i szansa na zdobycie atrakcyjnych nagród:
- rowerów crossowych KELLYS
- stepperów skrętnych
- ekstraktorów i parowarów z książkami kucharskimi

 Regulamin Loterii

 Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii

Organizatorem Loterii promocyjnej o nazwie „Kredyt wiosenny 2018” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. Sprzedaż promocyjna kredytów gotówkowych uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii trwa od 12.03.2018 r. do 27.04.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące Loterii, w tym warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród, lista Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej dostępnym na stronie internetowej www.sgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii. Uzyskanie kredytu uzależnione jest od wyniku badania zdolności kredytowej wnioskodawcy. Szczegóły oferty oraz informacje o wysokości opłat i prowizji dostępne są w placówkach Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii. Nagrody przedstawione w materiałach promocyjnych są wizualizacjami i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych produktów. Bezpłatna Infolinia: 800 888 888, www.sgb.pl

W okresie
od 12 marca do 11 maja 2018 roku
proponujemy
Kredyt gotówkowy
udzielany
na atrakcyjnych warunkach

Oprocentowanie kredytu:

- 5,90% (stałe) dla okresu kredytowania do 6 miesięcy,
- 7,90% (stałe) dla okresu kredytowania powyżej 6 miesięcy do 36 miesięcy,
- 8,51%* (zmienne) dla okresu kredytowania powyżej 36 miesięcy do 84 miesięcy,
*- suma stawki WIBOR 12M i stałej marży Banku w wysokości 6,66 p.p., stawka WIBOR 12M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek.

 Regulamin promocji

 Taryfa opłat i prowizji

 Oprocentowanie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,59% - dla kredytu gotówkowego w ofercie promocyjnej pod nazwą „Wiosenny kredyt gotówkowy” (oferta promocyjna dotyczy kredytów udzielonych na podstawie wniosków o kredyt złożonych w okresie od dnia 12.03.2018 r. do dnia 11.05.2018 r.)

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: Kwota udzielonego kredytu 10.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 35 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,90%, kredyt spłacany w 35 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (przy czym raty kapitałowe są równe w całym okresie spłaty za wyjątkiem pierwszej raty korygującej, a odsetki w wysokości malejącej liczone od aktualnego salda zadłużenia), pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa płatna w kwocie 352,96 zł, a ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa płatna w kwocie 287,63 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 1.488,07 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 300,00 zł, odsetki od kredytu 1.188,07 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,59%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 11.488,07 zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.03.2018 r.

 

Odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku
lub skontaktuj się z nami telefonicznie
i zapytaj o szczegóły oferty

kredyt gotowkowy 201803 placowki

Serdecznie zapraszamy

 

Nasza witryna internetowa stosuje pliki cookies. Jeśli chcesz się dowiedzieć do czego one służą - kliknij ten link. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.